Germaine Greer på Filmhuset

Komm! var på plats igår, den 9 oktober, när feministlegenden Germaine Greer gästföreläste på Filmhuset, som en del av Filmrummets initiativ att skapa en en kreativ mötesplats för samtal och dynamisk kontrovers där utforskande processer om film, filmpolitik och filmkonst kan äga rum.

Fokus för kvällen var “Town Bloody Hall”; en film som återger den lätt kaotiska och intressanta debattkvällen då Norman Mailer bjöd in fyra av feminismens då starkaste röster, bland annat Germaine Greer. Filmen spelades in 1971 men visades först 1979, och Germaine Greer intygade att hon själv faktiskt aldrig sett den förrän här och nu i Stockholm. Greer är författare till “The Female Euncuh” som utkom 1970. Nu 72 år gammal talar hon fortfarande med samma glöd i sitt  extremt välartikulerade budskap. I sitt inledande tal och i samtal med Karolina Ramqvist, menade hon att hon fortsatt kämpar mer för “liberation” än “equality” och att hon inte tror att framtiden blir bättre om kvinnor fortsätter att anpassa sig till “the male corporate world” som hon menar är kastrerande för män och förödande för kvinnor, utan att det måste till nya strukturer och värdegrunder där både män och kvinnor kommer till sin rätt och kan samarbeta utan problem. Den 18 oktober kl.18 gästas Filmrummet av Donn Alan Pennebaker, dokumentärfilmaren bakom “Town Bloody Hall”.