Information gällande COVID-19

Sveriges Kommunikationsbyråer har sedan i våras fått många frågor från våra medlemsföretag hur de skall agera gällande COVID-19, på denna sida länkar vi till aktuell information.

KOMMs medlemssidor finns dokument med samlad information och svar på frågor kring force majeure, Korttidsarbete och korttidspermittering pga Coronautbrottet. Det finns även inspelade webinar tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO om vad arbetsgivare behöver tänka på kring deras ansvar.

Regeringen
På regeringen hemsida hittar du information om deras arbete med anledning av coronaviruset. Regeringen och Regeringskansliet följer utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

2021-01-12
Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av ny pandemilag

2020-12-19
Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs

2020-12-09
Nu remitteras förslaget om förlängt omställningsstöd för augusti–decembe
r

2020-11-10
Omställningsstöd mars till december 2020

2020-11-09
– Besked stöd till företagen förlängs
– Ytterligare krisåtgärder för företag

2020-09-04
Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli

2020-04-30
Företag får stöd baserat på omsättningstapp
För företagare med anledning av covid-19

2020-04-14
Uppväxling Krisåtgärd för jobb och företag

2020-03-25
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för upp till 30 anställda


2020-03-16
Krispaket för Svenska företag och jobb

2020-03-16
Åtgärder med anledning av Coronaviruset, regeringens förslag (PDF).

Tillväxtverket
Regler om korttidspermittering
– Ansök om stöd för korttidsarbete
– Mall från tillväxtverket “avtal om korttidsarbete”

2020-10-09
Korttidsstödet förlängs

2020-03-23
Mall från tillväxtverket “avtal om korttidsarbete”
För företagare med anledning av covid-19
Företag får stöd baserat på omsättningstapp

2020-03-25
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för upp till 30 anställda


2020-03-16
Krispaket för Svenska företag och jobb

2020-03-16
Åtgärder med anledning av Coronaviruset, regeringens förslag (PDF).

Tillväxtverket
Regler om korttidspermittering
– Ansök om stöd för korttidsarbete
– Mall från tillväxtverket “avtal om korttidsarbete”

2020-03-23
Mall från tillväxtverket “avtal om korttidsarbete”

Skatteverket
– Anstånd med skattebetalning


Krisinformation.se
Förmedlar bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Fokhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som ansvarar för att ge senaste uppdateringarna om utbrottet av COVID-19.

Utrikesdepartementet
UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder. På UD:s hemsida kan du hålla dig uppdaterad om vilka länder UD avråder resor till med anledning av COVID-19.

Försäkringskassan
Ger information kring reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab etc.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbets­marknads­departementet och ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

2020-03-19
Säga upp personal eller permittera med anledning av Coronaviruset

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer.

Polismyndigheten
Informerar om möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar. Polismyndigheten tar hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Edge HR
KOMMs HR partner informerar på sin hemsida om coronaviruset och vad du som arbetsgivare behöver tänka på.

Verksamt
På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Kommande evenemang med Sveriges Kommunikationsbyråer och Guldägget

Sveriges Kommunikationsbyråer och Guldägget har många välbesökta event och med tanke på eventuell smittspridning av COVID-19 (Corona-virus) ber vi dig som den senaste tiden varit sjuk, uppvisat symptom eller varit i/haft kontakt med någon som har varit i något av utav de drabbade områdena, att inte medverka på plats vid våra event eller besöka vårt kontor.

Vi gör allt vi kan för att du som inte närvarar ska kunna ta del av våra aktiviteter genom att t.ex. livesända alla seminarier, utbildningar och event, samt publicera material digitalt. Om du är anmäld till ett event får du en påminnelse där vi även lägger in en länk till detta för att det ska vara så lätt som möjligt för dig att medverka.

Av dig som inte känner dig berörd av ovanstående ber vi att du tvättar händerna när du är på plats och använder den handsprit som finns tillgänglig.

Är du orolig inför ditt besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig för att hitta möjliga alternativ. 

Tack för visad hänsyn!