Frukostföreläsning: Bigger bang for the bucks

Dagen inleddes med en intressant och inspirerande frukostföreläsning på förbundets kontor. Bo Thorp och Anders Rask talade om ökad effekt med redaktionell kommunikation genom Webb-TV och iPads.

Ett stort tack till alla som kom och föreläsarna från OTW!