Framtidsstipendiet 2015

KOMM och Berghs Framtidsstipendium

Trots en spretig sammansättning av människor av allt från reklamare till journalister, konstnärer, ekonomer till statsvetare och politiker, så är kommunikationsbranschen homogen. Det vill KOMM och Berghs ändra på. Ett första steg i detta arbete är att attrahera människor som annars inte ser sin framtid i (eller över huvud taget känner till) branschen. En breddad representation av åsikter, människor och perspektiv behövs för att branschen ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Därför lanserade KOMM och Berghs ett Framtidsstipendium 2014.

Vill din byrå skänka pengar (valfritt belopp) till 2015 års stipendium? Kontakta info@komm.se.

Alfhild Banzola och Fanna Ndow Norrby tilldelades KOMM:s och Berghs Framtidsstipendium 2014.
Intervju med stipendiaterna
Artikel på Resume.se

Presselease 20-02-14: KOMM och Berghs tar ett steg mot en mer heterogen bransch