Förbundets strategi & vision 2016-17

Sammanfattning av styrelsens övergripande strategi — publicerad i förbundets årsberättelse (januari 2016).

Kommunikation är, tillsammans med teknisk utveckling, den största förändringskraften i världen. Tekniken påverkar företagens försäljning, logistik och innovation. Kommunikationen påverkar kundernas beteenden, attityder och värderingar. Tillsammans förändrar de både ekonomin och samhället. Förmågan att kommunicera strategiskt och kreativt över flera discipliner är en fullkomligt avgörande kompetens i dagens näringsliv och medielandskap. Därför spelar KOMM:s medlemsföretag en nyckelroll för Sveriges ekonomi och internationella konkurrenskraft.

Men det är inte helt enkelt. Det nya medielandskapet har skapat en enorm branschglidning som ställer helt nya krav på byråer och uppdragsgivare.
Ett kommunikationsprojekt kan idag sträcka sig från affärsstrategi och tjänsteutveckling till underhållningsproduktion och opinionsbildning. Det skapar också nya hot mot kommunikationsbyrån: mer kompetens flyttar in hos köparna, fler byråsamarbeten ersätts med skräddarsydda team av frilansare och produktionsbolag.

Men det största hotet står vi själva för: bristande lönsamhet. Anledningarna är många och skiftande, men det är främst två som återkommer:

1. Förmågan att ta betalt för det värde som vi skapar snarare än de timmar som vi debiterar. Det handlar om allt från att skapa långsiktiga och hållbara avtal med uppdragsgivare till att löpande kunna bevisa effekten av vårt arbete. Hit hör frågor om ekonomi och försäljning.

2. Helt nya utmaningar inom HR orsakade av branschglidningen och ett samhälle i förändring. Det handlar om allt från att rekrytera talang med olika kunskaper och erfarenheter till att lyckas behålla och kompetensutveckla byråns nyckelpersoner. Hit hör frågor om ledarskap och företagskultur.

Det här kan KOMM hjälpa till med. Faktum är att vi redan gör det. Externt tar vi varje chans att påvisa vår effekt: rapporten som sammanställts tillsammans med Kreativ Sektor och Tillväxtverket är ett bra exempel. Internt strävar vi ständigt efter att utveckla entreprenörskap, affärsmässighet och professionalism i vår egen bransch: Agency Leaders’ Roundtable, styrelseutbildningen och det nystartade entreprenörsrådet är alla utmärkta initiativ. Låt oss skapa ännu fler.

Vårt fokus framåt bör alltså ligga på affären: både internt och externt, både dess hårda och mjuka delar. På så sätt skapar vi nytta både för byråledare och anställda. Parallellt fortsätter vi att äga frågan om ansvaret, men kopplar den ännu tydligare till lönsamheten. Externt fortsätter vi att delta i seriösa samtal och diskussioner om samhällsbyggnad — exempelvis under Almedalsveckan. Internt fortsätter vi att bevisa för medlemsbyråerna att ansvar också driver tillväxt — till exempel fördelen med ARU-certifiering i samband med offentlig upphandling.

Så vad är det vi egentligen säger, i en mening?
Kommunikation är en affärskritisk kompetens och en stark samhällskraft.

Och vad är det egentligen för frågor vi prioriterar?
• Entreprenörskap & affärsutveckling
• Ledarskap & HR
• Nätverk & inspiration

Den här strategin är inget som automatiskt förändrar omvärldens uppfattning om vår bransch. Men kanske kan den över tid förändra vår branschs uppfattning om sig själv. Det är trots allt medlemsbyråerna som gör skillnaden — inte KOMM. Vår uppgift är att finnas för dem på vägen.