Förbundet presenterar Effektkommittén

Idag presenterades förbundets nya arbetsgrupp som ska lyfta och tydliggöra den affärsmässiga effekten av kommunikation.

– Kommunikationen är tillsammans med digitaliseringen en av de starkaste förändringskrafterna i samhället och en motor som är avgörande för affären och konkurrenskraften. Där i är effekt och mätning centralt och förbundet startar därför upp en kommitté som djupdyker i frågorna, förklarar Jessica Bjurström, vd KOMM i ett pressmeddelande.

Som ett första steg kommer kundernas uppfattningar och upplevelser av effekt att kartläggas.

– Som en grund i arbetet behöver vi se över och förstå vad effekt är för våra kunder, när vi samlat den gemensamma kunskapen kan vi sedan dra lärdomar och utifrån dessa sätta ramarna för vårt arbete framåt, säger Annika Rehn Frobell, Planning Director på MullenLowe Brindfors.

Gruppen består utav projektledare, planners/strateger och vd:ar från medlemsbyråerna. Kommittén i sin helhet:
Dr. Niklas Bondesson, Head of Science, Evidence Strategy, kommittéordförande och ledamot i KOMM:s styrelse
Mathias Eriksson, CCO, Matter
Erika Fondin, Strategic Planner, M&C Saatchi
Christina Kazeem, CEO, Hilanders
Adam Kerj, CCO, McCann
Tommy Lindgren, CEO, Zellout
Patrik Lundberg, Strategiansvarig, Kärnhuset
Annika Rehn Frobell, Planning Director MullenLowe Brindfors
Marie Rudolphie, COO / Strategic Director, Identity Works, ledamot i KOMM:s styrelse
My Troedsson, Planner, Forsman & Bodenfors, ledamot i KOMM:s styrelse
Nils Vahlund, Projektledare, Lundberg & Co
Jerker Winther, Head of Planning, Åkestam Holst
Erik Årnell, Regional Planner, DDB