FOKUS PÅ HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

Hur ska man som byrå tänka när man skall hjälpa sin uppdragsgivare att kommunicera företaget eller varumärkets hållbarhetsarbete? Kan man överhuvudtaget påstå att en vara eller tjänst är hållbar? Vad krävs för att man ska få påstå att man klimatkompenserar? Kan en produkt verkligen vara klimatneutral eller tom klimatpositiv?

Det finns mycket att förhålla sig till när det kommer till Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden. På våra medlemssidor ägnar vi ett avsnitt till att hålla dig uppdaterad kring det senaste regelverket inom hållbarhetskommunikation.

Till KOMMs medlemssidor