Fem förbättringar av spärrtjänsten NIX

KOMM är del i föreningen NIX. Idag presenterades fem förbättringar av spärrtjänsten som ska genomföras det kommande året:

https://www.svd.se/nix-vi-okar-skyddet-mot-oonskad-telefonforsaljning/om/naringsliv:debatt