ARU Göteborg

På begäran sätts en ARU-kurs i Göteborg in under våren. Delar av utbildningen sker på distans. Kursen startar den 7 april och medlemmar i KOMM erhåller 40% i rabatt på kursavgiften.Syftet med kursen är att förmedla kunskaper om kommunikationsbranschens juridik och etik så att deltagarna kan erhålla ARU-certifikat. ARU står för Ansvarig Reklam Utgivare och det är Sveriges Kommunikationsbyråer som har rätten till ARU-beteckningen och till att diplomera ARU. ”Medlemsföretag skall på varje kontor ha minst en medarbetare med ARU-kompetens och som är ansvarig för att företagets arbeten håller sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam. ” (ur förbundets stadgar). ARU-certifikat erhålls efter godkänd skriftlig tentamen.

Anmäl dig här