Extrainsatt: GDPR-Fördjupningskurs 3 maj (heldag)

Den 25 maj får EU en ny dataskyddsförordning: GDPR, General Data Protection Regulation. Ett regelverk som både innebär ett utökat skydd för den enskilde och hot om sanktioner för företag om personuppgifter som inte hanteras på rätt sätt. På begäran sätts nu en extra fördjupningskurs (heldag) in i den nya förordningen.

Datum: 3 maj
Tid:
9:00-17:00 (lunchpaus 12-13)
Plats: KOMM, Sveavägen 32, Stockholm

Denna kurs riktar sig till medlemsföretag som arbetar med personuppgifter för kunds räkning. Vi ger dig verktygen för att uppfylla förordningens krav på interna rutiner i form av processer och fördelning av ansvar. Kursen behandlar de nya samtyckeskraven vid insamling av uppgifter och hur regleringens informationskrav kan uppfyllas i praktiken. Kursen  ger även kunskap om hur avtal bör upprättas och utformas mellan personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt tredje part.  Kursen görs i samarbete med Advokatfirman MarLaw. Efter avklarad utbildning erhålls ett kursintyg.

Mer info och anmälan