Nya LOU – för byråer som vill lägga anbud och leverera till offentlig sektor

LOU – NY LAGSTIFTNING PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET
Designad för kommunikationsbyråer – exklusivt för medlemmar i KOMM.

Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare och intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna dvs. upphandlande myndigheter. Det är därför av största vikt att du/ni som ska delta i en konkurrensutsättning har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet. Nu erbjuder vi dig som medlem i KOMM en angelägen utbildningsdag med senaste nytt, designad för företag som vill lägga anbud och leverera till offentlig sektor!

Här får du veta hur du kan förbereda dig och ditt företag både innan och efter att du hittat en intressant upphandling men ännu inte börjat skriva ditt anbud.

GÖTEBORG – 23 maj kl 9-16. Läs mer & boka plats