En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Regeringen presenterade idag förslag om en förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Bland annat ska förslagen sätta stopp för aggressiv spelreklam på de farligaste spelen samt stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden.

Läs mer på regeringskansliets hemsida.