En socialt hållbar arbetsplats

Tobegin har under åren haft över 100 Medvetandegörande processledda samtal. De har haft sin utgångspunkt i #metoo och O-modellen. Samtalen leddes av Charlotta Rydholm, facilitator och föreläsare med fokus på frågor om social hållbarhet och ledarskapsutveckling. O-modellen användes som en grund för att kunna identifiera sexuella trakasserier och kränkande särbehandlingar. 

Med en förändrad arbetsplats (fysiskt, digital, hybrid) är modellen justerad och fokuserar vi nu på den sociala hållbarheten (där det tidigare samtalsämnet har en naturlig plats). 

Fyra timmar är utformade som ett processlett samtal. Gruppen leds genom: 

1 Reflektion: Vad har hänt efter tidigare samtal? 

2 Nuläge: Var befinner sig gruppen nu? 

3 Önskat läge: Hur ser en arbetsplats ut som är inkluderande, respektfull och platsoberoende? 

4 Genomarbetning av uppdaterad O-modell, med andra O-ord som strävar efter social hållbarhet. 

5 Tydlig handlingsplan och framåtrörelse i identifierade handlingar. 

MED MODELLER SOM GRUND 

Tillfället kommer att röra områden som Att leda digitala och hybrida grupper, En social hållbar arbetsplats och Inkluderande kommunikation. 

Tillfället går igenom modellerna: 

Check in – Tydliggör förväntningar och tankar. Samlar egentliga syften och mål.  

O-modellen – Identifierar medvetna och omedvetna händelser och upplevelser på arbetsplatsen. 

Inflytandecirkeln – Individens ansvar och vad som händer när ansvaret läggs på yttre omständigheter och motverkar en inkluderande kommunikation. 

Talang och överslag – Individens påverkan på gruppens vilja att utvecklas. 

KnosterT – Vilka styrkor och svagheter finns på företaget och hur hämmar eller främjar de förändring för att nå den önskade vägen fram? 

Check out – Har förväntningarna infriats? Om ja, hur? Om inte, vad återstår? 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 

Tydliga steg att ta mot en arbetsplats som arbetar inkluderande, respektfullt och förändringsbenäget. 

VAR 

På arbetsplatsen, digitalt i Zoom eller på extern plats som administreras av uppdragsgivaren. 

ERSÄTTNING 
35 000 SEK ex moms 
Litteratur för grupp upp till 20 personer ingår 
Ev reseersättning tillkommer 
Är du medlem i Komm? Då får du 20% rabatt.  

Vill du veta mer och boka En socialt hållbar arbetsplats? 
Kontakta Charlotta Rydholm 
0730 61 57 57  
charlotta@tobegin.se 

Vill du prata med Komm om deras tankar och funderingar?  
Kontakta Komms VD Linda Nilsson 
linda@komm.se