EACAs “AI and Copyright: Unveiling the Legal Challenges” – ett måste för byråer som använder generativ AI

Dokumentet är sammanställd av EACA:s Public Affairs-team och förklarar nyckelbegreppen för AI och generativ AI och hur de transformerar kommunikationsindustrin, med fokus på de upphovsrättsliga frågorna; de juridiska konsekvenserna av in- och outputdata och hur olika regioner, inklusive EU, USA och Storbritannien, hanterar dessa aspekter. Den undersöker också EU:s föreslagna lösningar för att ta itu med dessa utmaningar, som att inrätta offentliga arkiv för upphovsrättsskyddade datauppsättningar.

För byråer är detta dokument en värdefull resurs för att förstå de juridiska konsekvenserna av att använda generativa AI-verktyg, och som belyser de utmaningar och osäkerheter som byråer står inför när de implementerar dessa tekniker och de steg de kan vidta för att minska riskerna.

Med följer även rekommendationer för byråer om att upprätta interna policyer, granska villkor och se till att AI-verktyg tränas på data som är säker för återanvändning.

Läs rapporten här!
Läs mer på Komms medlemsidor om AI genererat material