EACA report 2018 – KOMMs röst i Bryssel

Förbundet är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen EACA- European Association of Communication Agencies. Genom organisationen är KOMM med och driver frågor för kommunikationsbyråbranschen i Bryssel. Ta del av deras årsrapport för 2018 här där de summerar sin verksamhet och viktigaste frågor