Den nya Spellagen – Dokumentation & vägledning

I och med ikraftträdandet av den nya spellagen den 1 januari 2019 har Sverige fått nya förhållningsregler och nya krav på måttfullhet gällande marknadsföring av spel.

På KOMM:s medlemssidor hittar du dokumentation och vägledning i form av;
– FILM – Grundläggande introduktion från ett lunchseminarium den 29 januari där förbundsjurist Christina Nylander och advokat Cecilia Torelm Tornberg från MarLaw går igenom vad den nya regleringen omfattar, vilka de viktigaste förändringarna blir för kommunikationsbyåerna och vilket ansvar som åvilar byrå respektive kund.
– Presentationen från föreläsningen.
– Tre frågor till Christina Nylander.

Här hittar du dokumentationen (kräver inloggning)