Christina Nylander om Schrems II

Hej Christina Nylander, förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer. I mitten av juli meddelade EU-domstolen dom i det sk Schrems II-målet.

Vad innebär domen?

Att Privacy Shield-avtalet som grund för många sociala plattformars överföring och delning av personuppgifter mellan EU och USA och lagring och hantering i USA, inte tillgodoser Dataskyddsförordningens krav.

Det låter som det blir svårt att använda SoMe som marknadsföringskanal?

I dagsläget är det tveklöst så och – lite chockartat – sannolikt också olagligt med all den personuppgiftshantering, t ex bilder på personer, som sker via Facebook, Instagram, Snapchat m fl. I slutet av september stämdes inte mindre än 101 europeiska, däribland svenska, företag för att de använder Facebook Connect och Google Analytics på sina webbplatser.

Detta kommer onekligen bli en utmaning för byrå och kund. Vilken vägledning erbjuder KOMM?

På våra medlemssidor finns nu en särskild Schrems II-avdelning i anslutning till övrigt GDPR-material, med bl a uppdaterade avtalsmallar och personuppgiftsbiträdesavtal, checklista, FAQs från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, vägledning från Datainspektionen, inspelade webinars, artiklar osv. Vi räknar med att denna avdelning kommer att fyllas på kontinuerligt allteftersom fler domar och avgöranden kommer samt hur förhandlingar mellan EU och USA fortskrider.