Checklista: Så undviks sexistisk reklam

Annonsrådet presenterade i dagarna en checklista i hur sexistisk reklam undviks. Ett initiativ som förbundet också står bakom. Checklistan syftar till att hjälpa byråer att gå igenom och säkerställa att kampanjerna inte är sexistiska genom en rad frågeställningar inom områdena: könsstereotyper, maktfördelning, visuella aspekter och åtgärder.

Ta del av checklistan här och prata gärna med kollegor om initiativet.