Årsmöte i KOMM

Idag hölls Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer på kansliet i Stockholm. Drygt 40 byråledare deltog under mötet och efterföljande byråledardag. 

På stämman valdes sex nya styrelseledamöter in; Josefine Richards, cd, Ingo, Elias Betinakis, planning director, NORD DDB, Jesper Kling, vd, B-Reel, Désirèe Maurd, pr-strateg, Juno PR, Anton Norberg, partner & business director, Yours och Martin Hugosson, vd, Group M för en mandatperiod om två (2) år, dvs. till och med årsmötet 2020.

Följande personer omvaldes som ledamöter i valnämnden: Mats Alfredsson, vd, Mecka, Susanna Glenndahl Thorslund, account director, Forsman & Bodenfors och Karin Ahlgren, ad & partner, Open Studio. Till nya ledamöter i valnämnden valdes: Marie Rudolphie, COO & strategic director, Identity Works och  Mattias Ronge, chairman & creative strategist, Edelman Deportivo. VD.

Jessica Bjurström, vd lyfte, i sin punkt om verksamhetsberättelsen, fram de processledda samtalen i spåren av Metoo. Därefter presenterade Nina Åkestam sin doktorsavhandling Understanding Advertising Stereotypes (2017) som reder ut effekter av stereotypa och icke-stereotypa bilder i reklam. Samtalet på den efterföljande lunchen var givet.