Arbetsförmedlingen vinner Anbudspriset 2017

Martin Kruse, Upphandlingschef, tog emot Anbudspriset för sitt övergripande ansvar för Arbetsförmedlingens upphandling av tjänsten Stöd och Matchning på Almegas Upphandlingsdag den 30 mars.

Tjänsten Stöd och matchning är upphandlad enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) och inom ramen för detta avtal har Arbetsförmedlingen under avtalstiden utvecklat ett system för rating av leverantörer. Ratingsystemet hjälper deltagarna att välja leverantör och kommer längre fram också att kunna ligga till grund för att avveckla de leverantörer som inte levererar tillräckligt goda resultat.

Motiveringen lyder: Arbetsförmedlingen har genom ett gediget förarbete, tät dialog med marknaden och med lärdomar från tidigare upphandlingar handlat upp en tjänst som når uppsatta mål på en hård arbetsmarknad.

Anbudspriset tilldelas Arbetsförmedlingen bland annat för en innovativ utvärderingsmodell där avtalet låter leverantörernas innovationsförmåga och effektivitet utveckla programinnehållet. Avtalet premierar dessutom goda resultat i målet att stödja de många människor som idag står utanför arbetsmarknaden till ett nytt arbete.

Se film med Martin Kruse här

OM ANBUDSPRISET
För tredje året i rad delas Anbudspriset ut. Priset går till den upphandlare eller avtalsförvaltare som har upphandlat eller förvaltat ett avtal med bästa resultat för den egna verksamheten i samklang med marknadens leverantörer. Pristagaren ska genom god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen alternativt följt upp avtal med dialog på ett konstruktivt och föredömligt sätt.

Bakom priset står leverantörer som bland annat ManpowerGroup, Securitas, Astar, Academedia och NTM samt branschorganisationer som Almega och KOMM, mediepartner är Inköpsrådet. Leverantörer och branschorganisationer sitter i juryn för priset. Instiftare och grundare av priset är Semantix.