ALRT III

Agency Leaders’ Roundtable (ALRT III)

Utbildningskommittén inom KOMM startade under hösten 2013 ett utvecklingsprogram för byråledare; Agency Leaders’ Roundtable (ALRT). Ledarskapsutbildningen, som hittills startats upp vid två tillfällen, ger deltagaren verktyg och inspiration genom workshops och externa föreläsare, liksom ett nätverk av byråledare för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor.

Ledarskapsprogrammet pågår under ett års tid, med sammankomster en gång i
kvartalet. Varje program är begränsat till max 10-12 deltagare, för att innehållet ska hållas på en personlig och förtrolig nivå. Första träffen äger rum i London under två dagar där deltagarna möter internationellt respekterade ledarskapsprofiler.

Nu öppnar förbundet upp för intresseanmälningar till ALRT III, för mer information och anmälan, kontakta Nicole Lage-Vianna, nicole@komm.se

Läs Maria Idänges (kursansvarig för ALRT I och II) reflektioner kring London-resan här. Ta även del av Magnus Hjelmare, ordf Utbildningskommitténs tankar kring ALRT här