50 år av Guldäggsvinnare (1961-2011)

Årets Guldäggsbok kommer att innehålla någonting utöver det vanliga. 50 år av Guläggsvinnare tillsammans med jurys har samlats in från gamla Guldäggsböcker och finns nu i vårtregister. Vi vill såklart att det ska bli rätt och ber därför om er hjälp att korrekturläsa. Följ bara länken nedan!

Vill du korrigera något namn så skriv i kommentarsfältet för respektive decennium. Ange alltid årtal, uppdragsgivare och gärna bidragsnamn följt av din ändring.

Observera att vi inte lägger till något nytt namn i arbetsgruppen då vi utgått från Guldäggsböckerna.

Till Guldäggsvinnarna:
60-talet>>
70-talet>>
80-talet>>
90-talet>>
00-talet>>