100-wattaren 2013

Prisutdelningen arrangerades på Cirkus den 23 oktober. Se bilder från kvällen nedan.