Medlemsbevis

Medlemsbevis – Digitalt
Medlemmarna har mottagit medlemsbevis sedan 2011. Det inramade diplomet ska tjäna som en tydlig signal för branschens uppdragsgivare att medlemmarna verkar under etiska regler och tydliga överenskommelser.

Medlemsdiplomet är branschens certifiering för auktoriserad kommunikationsbyrå. Sedan 2019 kommer diplomen som digital version på begäran, detta är en önskan direkt från er medlemmar med hänsyn till miljön. Finns det en önskan om att få medlemsbeviset skickat via post likt tidigare så ordnar vi självklart detta.

Önskar er byrå få ett medlemsbevis digitalt?
Beställning sker till info@komm.se.

Som medlem i KOMM går det bra att använda någon av dessa logotyper, i mejlsignaturen och/eller på hemsidan. Länka gärna till komm.se