CSRD – EUs lag om hållbarhetsredovisning

Från och med 2024 börjar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, CSRD att gälla. Det innebär att kraven på hållbarhetsredovisning förändras i grunden och blir betydligt mer omfattande än idag. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företagens hållbarhetsredovisning, bland annat genom ökad transparens och mer jämförbara redovisningar. En central del av CSRD är en ny standard för hållbarhetsredovisning, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som beskriver vad som ska redovisas, hur redovisningen ska ske och vilka principer som ska används för att ta fram informationen. 

CSRD omfattar stora företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren: 

  • Fler än 250 anställda  
  • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro 
  • Tillgångar på minst 20 miljoner euro 

Stora företag förväntas börja rapportera enligt CSRD för räkenskapsåret 2024, det vill säga rapportering 2025. CSRD förväntas träda i kraft den 1 januari 2024.

Direktivet kommer även att omfatta små och medelstora företag som: 

  • Är börsnoterade på EU-reglerade marknader (europeiska och utomeuropeiska) 

Kraven på små och medelstora företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag. Små och medelstora bolag är till exempel inte skyldiga att följa CSRD förrän 2027 för räkenskapsåret 2026.  

EACA Policy Brief – European Sustainability Reporting Standards

Policy Brief Corporate Sustainability Reporting Directive