Välj en ARU-certifierad byrå

Idag är det viktigare än någonsin att en professionell byrå inom marknadskommunikation känner till hur man i praktiken använder lagarna och den etik som styr reklam och information. Om du vill vara på den säkra sidan ska du välja en byrå som är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer.

Sedan 2004 kräver förbundet att alla medlemsföretag måste ha minst en person som är auktoriserad reklamutgivare (ARU). Detta krav säkerställer att byrån har kunskaper i den typ av juridik som berör kommunikationsbyråns och kundens verksamhet. Risken för att byrån till exempel föreslår olagliga lösningar minimeras, och annonsören besparas eventuella framtida problem – etiska eller juridiska.

Trots att det är annonsören som är ytterst och primärt ansvarig för att all reklam som publiceras följer lagen, kan det vara en stor fördel att välja en byrå som uppfyller Sveriges Kommunikationsbyråers krav på ARU-utbildning. ARU är en utbildning med fokus på de juridiska områden som kommunikationsbyråerna kan komma i kontakt med. Utbildningen tar bland annat upp marknads- och konsumenträtt, etiska normer, EU-anpassning, marknadsföringslagen, upphovsrätt och annan speciallagstiftning.

Förutom kravet på ARU ställs även andra krav på Sveriges Kommunikationsbyråers medlemsföretag. Alla medlemsföretag granskas med omsorg innan de får bli medlemmar. För att ett företag ska godkännas som medlem måste verksamheten hålla en allmänt hög och professionell nivå. Företagens räkenskaper och kreditvärdighet måste godkännas av Sveriges Kommunikationsbyråer, och medlemsföretagets styrelse får inte ha varit inblandad i någon konkurs. Företaget måste också vara fristående, det vill säga inte ägas, kontrolleras eller helt eller delvis drivas av en eller flera uppdragsgivare/leverantörer.

Vart fjärde år krävs en uppdatering av ARU med VARU- vidareutbildning ansvarig reklamutgivare. Kursen anordnas sedan våren 2011 i förbundets egen regi.

Se kommande kursdatum för VARU här

För ARU-kurser, besök berghs.se