Branschrekommendationer & avtal

Som branschorganisation har Sveriges Kommunikationsbyråer länge arbetat med att förbättra villkoren för företag i branschen, genom att ta fram olika typer av avtal och rekommendationer.

Från och med 1 februari 2008 finns en överenskommelse mellan Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Annonsörer när det gäller rekommendationer för samarbetet mellan kommunikationsbyrå och annonsör. Dessa rekommendationer är i form av en avtalsmall, med utrymme för särskilda överenskommelser mellan parterna.

Sveriges Kommunikationsbyråer uppmuntrar sina medlemmar att använda skriftliga avtal i sina relationer med både kunder och underleverantörer. Det skriftliga avtalet underlättar samarbetet och relationen såväl före som under och efter ett uppdrag. Skriftliga avtal ser till att relationen mellan parterna sköts på ett professionellt sätt, och att företagen tar sin verksamhet på affärsmässigt allvar.

Ett företag som använder sig av skriftliga avtal visar upp en högre affärsmässig professionalitet än ett företag som inte gör det. Ett skriftligt avtal mellan en kund och byrå kan inte undertecknas av vem som helst hos byrån eller kunden. För att en person ska kunna underteckna ett avtal måste han eller hon till exempel ha firmateckningsrätt, som oftast bara högre befattningshavare har på företagen, till exempel en vd. I och med ett skriftlig avtal kan ett byråsamarbete lyftas till en högre beslutsnivå på företagen, och få högre befattningshavare att engagera sig. Detta leder då till att höja statusen på relationen mellan företagen och kommunikationskonsulten.

De avtal, överenskommelser och rekommendationer som du hittar här är de som är offentliga och generella, och riktar sig till alla i branschen. För sina medlemmar kan Sveriges Kommunikationsbyråer också erbjuda andra avtalsmallar med mer specifikt juridiskt innehåll. Dessa mallar finns i den så kallade Juridikpärmen, som alla nya medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer får. Medlemmarna kan också beställa avtalen direkt från Sveriges Kommunikationsbyråers jurister.

Länkar till olika branschöverenskommelser:

Riktlinjer för leverans av digitalt produktionsmaterial
Allmäna leveransvilkor grafiska prestationer (ALG 20)
Etiska regler mellan annonsör-byrå
Rekommendationer samarbete annonsör-byrå
Pitchrekommendationer mellan uppdragsgivare-byrå (2011)
ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation

För mer information kontakta vår förbundsjurist Christina Nylander, christina@komm.se