Branschrekommendationer & avtal

Som branschorganisation har Sveriges Kommunikationsbyråer länge arbetat med att förbättra villkoren för företag i branschen, genom att ta fram olika typer av avtal och rekommendationer.

Ända sedan 1980-talet har det funnits branschöverenskommelser mellan Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Annonsörer när det gäller rekommendationer för samarbetet mellan kommunikationsbyrå och annonsör. Dessa rekommendationer presenterades i sin senaste version januari 2022 och upphöjdes då också till allmänna villkor, i syfte att höja professionaliteten i branschen. Det är ett låst dokument med alla villkor för samarbetet tillgodosedda, men från vilka man naturligtvis kan göra tillägg och avsteg genom ett sidodokument eller huvudavtal, om man så vill. Man kan också med fördel använda en tillhörande offertmall, för att manifestera samarbetet och de allmänna villkoren.

Sveriges Kommunikationsbyråer uppmuntrar sina medlemmar att använda skriftliga avtal i sina relationer med både kunder och underleverantörer. Det skriftliga avtalet underlättar samarbetet och relationen såväl före som under och efter ett uppdrag. Skriftliga avtal ser till att relationen mellan parterna sköts på ett professionellt sätt, och att företagen tar sin verksamhet på affärsmässigt allvar.

Ett företag som använder sig av skriftliga avtal visar upp en högre affärsmässig professionalitet än ett företag som inte gör det. Ett skriftligt avtal mellan en kund och byrå kan inte undertecknas av vem som helst hos byrån eller kunden. För att en person ska kunna underteckna ett avtal måste han eller hon till exempel ha firmateckningsrätt, som oftast bara högre befattningshavare har på företagen, till exempel en vd. I och med ett skriftlig avtal kan ett byråsamarbete lyftas till en högre beslutsnivå på företagen, och få högre befattningshavare att engagera sig. Detta leder då till att höja statusen på relationen mellan företagen och kommunikationskonsulten.

De avtal, överenskommelser och rekommendationer som du hittar här är de som är offentliga och generella, och riktar sig till alla i branschen. För sina medlemmar erbjuder också  Sveriges Kommunikationsbyråer andra avtalsmallar med mer specifikt juridiskt innehåll. Dessa mallar återfinns på de särskilda medlemssidorna, som kräver inlogg. Medlemmarna kan också beställa avtalen direkt från Sveriges Kommunikationsbyråers jurister.

Länkar:

Branschrekommendationer och allmänna villkor (2021)
Riktlinjer för leverans av digitalt produktionsmaterial
Allmäna leveransvilkor grafiska prestationer (ALG 20)
Etiska regler mellan annonsör-byrå
Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikation (Pitchrekommendationer)
ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation

För mer information kontakta vår förbundsjurist Christina Nylander, christina@komm.se