Såhär skriver du en brief

En briefmodell från Sveriges Annonsörer.

Syften med briefen
Skapa samsyn kring projektets syfte och betydelse. Vara en ledstång i arbetet. Skapa inspiration i
problemlösandet.

Frågor att förbereda inför briefen
Vem ansvarar för briefen? Hur, när, var och vilka ska jobba fram den? Vilka olika typer av briefer ska vi ha?

Modell
I större projekt är min rekommendation att kunden initierar briefen, men att den arbetas igenom och
färdigställs av kund och byrå tillsammans. Den här modellen innehåller 18 punkter, där behovet och
relevansen kan variera mellan olika företag och uppdrag.

 1.  En problembeskrivning – vilket är vårt problem som vi ska lösa?
 2. Vad är syfte och mål med kampanjen/aktiviteten?
 3. En beskrivning av varumärkeslöfte och/eller erbjudande.
 4. Vilka målgrupper vänder vi oss till? Vad vet vi om dem?
 5. Vad tror vi kan motivera målgrupperna? Vad är nyckeln till att lösa problemet?
 6. Vad vill vi att de ska göra?
 7. Vad är vårt huvudbudskap?
 8. Vilka är stödargumenten för detta påstående?
 9. Vilka är sekundärbudskapen?
 10. Vilken ton skall kommunikationen ha?
 11. I vilka kanaler kan vi förmedla detta? Vilka kanaler passar bäst för våra målgrupper, vår idé och för våra resurser?
 12. Finns det något vi måste tänka på, något som måste vara med kommunikationen?
 13. Tidigare erfarenheter.
 14. Vad gör konkurrenterna på det här området?
 15. Finns det något som inte är kommunikation, men som är avgörande för att kampanjen ska fungera?
 16. Budget.
 17. Tidsplan.
 18. Hur ska kampanjen/aktiviteten utvärderas?