Pitcher

En pitch är lika med upphandling av en kommunikationsbyrå, oavsett byråvalsmetod. Det går ju att genomföra en pitch på en mängd olika sätt. Gemensamt är att upphandlingen handlar om att skapa förtroende mellan människor.

Komm har tillsammans med Sveriges Annonsörer tagit fram nya pitchrekommendationer som ska kunna hjälpa båda parter till att genomföra en bra upphandling tillsammans.

Syftet med pitchrekommendationerna är:

  • Hjälpa uppdragsgivaren (kunden, annonsören) att genomföra en byråvalsprocess som skapar ett bra beslutsunderlag och som leder till rätt samarbetspartner.
  • Hjälpa byråerna att bli bedömda på rätt kriterier.
  • Utveckla en byråvalsprocess som tillgodoser båda parters behov.
  • Sträva efter att skapa ett partnerskap mellan kund och byrå, som ska leda till ett längre och mer givande samarbete.

Du hittar pitchrekommendationer här

Vad är det viktigaste i rekommendationerna?
Det är att annonsörer och byråer avråds från kreativa pitcher med skisser och kampanjförslag. Och att istället säkerställa en noggrann process där både annonsörer och byråer kan känna sig trygga genom alla de tre faserna – behovsanalys, urvalslista och urvalsprocess.

Varför ska inte byråerna komma med kreativa idéer?
Byråvalsprocessen handlar om att skapa förtroende mellan människor. Och ett förtroende skapas inte genom att en arbetsgrupp kommer på en kreativ idé på några veckor. Utan att ha jobbat tillsammans med kunden, utan att känna personerna hos kunden och utan en djupare kunskap om företaget eller branschen. I ett sådant pitchförfarande är det många gånger rena gissningar från byråns sida som fäller avgörandet i valet av en ny samarbetspartner.

Hur ska en pitch gå till enligt de nya rekommendationerna?
En första fas med max fem byråer, där byrån presenterar sig själva, den tänkta arbetsgruppen och dess erfarenheter, arbetsprocess och ett antal praktikfall. En finalrunda där byrån ombeds arrangera en workshop eller andra diskussioner tillsammans med uppdragsgivaren.

Ska byråerna få betalt för en pitch?
Vi rekommenderar att den första fasen är utan ersättning, men att förlorande byråer i finalrundan får en i förväg överenskommen ersättning, där köparen bestämmer nivån.

Dessa rekommenationer kan också vara till hjälp i offentliga upphandlingar. I en sådan upphandling ska också Lagen om Offentliga Upphandlingar beaktas.

Läs mer om pitchrekommendationerna och ladda ner pitchmärket här