Byråvalsrådgivare

En byråvalsrådgivare hjälper företag, och den ansvariga köparen av tjänster inom marknadskommunikation, att hitta samarbetspartners utifrån de behov som företagen har. Byråvalsrådgivaren arbetar tillsammans med uppdragsgivaren i en process om tre steg:

  • Behovsanalys: vilken extern kommunikationshjälp behöver företaget, och vilka egenskaper och kompetenser söker man hos en byrå?
  • Urvalslista: vilka byråer matchar de behov man har definierat?
  • Urvalsprocessen: syftar till att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt, som leder till rätt samarbetspartner.

    Det finns flera anledningar till att anlita en byråvalsrådgivare. De kan vara:

  • Varje vecka träffar konsulten olika typer av byråer och därför har han eller hon en väldigt god kännedom om den svenska byråmarknaden.
  •  Konsulten har en stor erfarenhet av att driva byråvalsprocesser, vilket innebär att det finns en trygghet i hur man utvecklar ett bra beslutsunderlag.
  • Konsulten ansvarar för processen och driver den i varje steg vilket innebär att hon eller han håller tempo i processen och sparar en hel del av er tid.
  • Konsulten kan göra en objektiv analys av behovet och processen genom att ha ett perspektiv utifrån.
  • Att få hjälp med att genomföra en professionell byråupphandling skapar större förutsättningar för att hitta ett givande byråsamarbete.