Att tänka på när man väljer byrå

Ett bra samarbete mellan kund och byrå är förutsättningen för att skapa en marknadskommunikation som ska hjälpa till att nå de affärsmål man har satt upp.

Ett samarbete bör fungera som ett partnerskap som innebär att respektive part tar 50% ansvar för samarbetet, att man jobbar tillsammans och kunden ger förtroende till byrån, och byrån tar ansvar för en marknadskommunikation som leder till önskat resultat.

Lyckas man uppnå detta så skapar man förutsättningar för ett mer långsiktigt samarbete och därmed undviker man de nackdelar som korta samarbeten för med sig. De nackdelarna kan vara:

  • Tappa tempo
  • Hattande i kommunikationen
  • Kostar pengar (inskolning av nya konsulter)

Hur kan man då konkret skapa mer långsiktiga samarbeten? Jo, genom två åtgärder:

  1. Förbättra upphandlingsprocessen
  2. Utvärdera och utveckla befintliga samarbeten

Om man genomför en genomarbetad byråupphandling så skapar man bra förutsättningar för att ta fram ett optimalt beslutsunderlag, vilket är syftet med en upphandling. Det finns hjälp att få genom de nya pitch-rekommendationerna som vi har tagit fram tillsammans med Sveriges Annonsörer. Se vidare under fliken pitcher.

Gällande utvärdering av samarbetet mellan kund och byrå så bör man göra det frekvent och metodiskt. Exempelvis genom att sätta av en halv- eller heldag och träffas på något trevligt ställe, och där jobba igenom en förbestämd agenda tillsammans, som bör handla om arbetsprocesser, briefer, kontaktytor, organisation mm.