Köpa kommunikation

På dessa sidor har vi samlat information till dig som är köpare av kommunikation, dvs du som köper tjänster (eller funderar på att börja köpa) av konsulter inom action marketing, design, DM/RM, event, digitalt, media, mobil, PR och reklam.

Informationen här handlar om hur du kan förbättra dina byråsamarbeten eller hur du ska gå tillväga om du ska upphandla en byrå.

Syftet med informationen är att hjälpa dig som köpare att skapa mer långsiktiga samarbeten med dina kommunikationskonsulter och därigenom skapa större förutsättningar till en bättre marknadskommunikation.

Om du tycker att du saknar information och vill veta mer, kontakta gärna oss på info@komm.se.

Vi samarbetar också nära med Sveriges Annonsörer och dem kan ni också kontakta gällande de här frågorna, info@annons.se.