KOMM’S EFFEKTPRINCIPER

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde, får allt svårare att äska, och behålla, budgetpengar. Därför har KOMM tagit fram Effektprinciperna – åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt. Principerna vilar på en bred grund med beprövad, praktisk erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning och vetenskapliga studier.

Effektprinciperna är utvecklade av KOMM’s Effektkommitté med bred representation från olika delar av branschen under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet samt Head of Science på Evidence Strategy (NoA).

Länk till rapporten (Svenska)

Länk till rapporten (Engelska)

Länk till artikel i Resumé

FILM: KOMMs Effektprinciper presenteras i Volvo Studio (2019-01-29)