Stadgeuppdatering, jatack!

Första gången jag engagerade mig i Komm – tidigt 2000-tal – var Anna Serner VD. Hon tryckte en bok i handen på mig: Roffe och andra kvinnliga förebilder. Den var en glödande skrift som förbundet gett ut. En oblommerad attack på branschens gubbvälde, deras maktfullkomlighet och manér. Och det var en rätt bra present till en ung kille som precis startat egen byrå.

Sen dess har gubbväldets uttryck och manér kanske dämpats. I takt med att medvetenheten om jämställdhetsfrågor sipprar genom hela samhällslivet påverkas även vår bransch. Bra så. Men det betyder dock inte att vi idag arbetar i en jämlik bransch. Ägande och lönebild är fortfarande nackdel kvinnor. Och då har vi inte ens gläntat på dörren till avdelningarna ålder och mångfald.

I styrelsen har vi under våren diskuterat jämställdhetsfrågor: Genusfrågor, etnicitet. Det finns en konsensus i styrelse, kommittéer och medlemmar att Komm – bland mycket annat – ska verka för en jämställd bransch. Jämställdhet är dock inget som det står något om i vårt förbunds stadgar. En styrelse, och en av styrelsen tillsatt VD, kan med hänvisning till våra stadgar välja helt bort att arbeta med frågan.

Komms styrelseledamöter, vår VD Jessica Bjurström och jag tycker tror att det är bra att varenda styrelseledamot och VD, nu och i framtiden, ska veta att förbundet SKA arbeta med frågan om jämställdhet. Det ska inte vara upp till en personlig drivkraft hos VD eller styrelseledamöter.

Det är därför vi föreslår att stadgarna får detta tillägg under de olika punkterna i paragrafen ”ändamål och verksamhet”:
d) aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer.
Rätt bra, va? Nu kanske en och annan förvisso vill vänta med applåderna till dess att man fått se resultat och mer handling. Och kanske tycker nån att detta är en papperstiger. Ja, mycket arbete återstår. Men kom ihåg att om den här stadgeändringen går igenom har, för första gången, våra medlemmar rätt att fråga förbundet – hur går det egentligen med arbetet för en jämställd bransch? Och då måste förbundet ha ett svar.

Stadgeändringar kräver 2/3-delars majoritet på två, efter varandra, följande årsmöten. Styrelsen, HR2020-kommittéen, Jessica och jag hoppas du stödjer denna förändring, och att vi ses på årsmötet.

Gustav Martner,
Styrelseordförande, Sveriges Kommunikationsbyråer