Riv alla silos!

I långa tider har det talats om marknadsföringens och marknadskommunikationens betydelse för det svenska näringslivets utveckling. Alla är överens och allt är väl med det. Trots det har kommunikationsfrågorna, relativt sett, fått en mer underordnad roll på senare år. Lågkonjunkturen och dess effekter är naturligtvis en bidragande orsak. Fokus i många företag har riktats inåt och kostnadsbesparingar gått före marknadssatsningar. Mer allvarligt är att förhållandet i många avseenden verkar bestå. Dagens Industri skrev nyligen om en undersökning rörande marknadsansvariga och marknadsavdelningarna. Inflytandet på företagets utveckling i sin helhet är lågt. Otydlig roll och bristande uppföljning konstaterades.

Marknadskommunikationsfrågorna delegeras många gånger till lägre positioner. Med tanke på att insatserna mot marknaden påverkar varumärket och varumärkets värden, som i sin tur är nyckeln till företagets framgång, blir konklusionen bekymmersam. Inköp av produktionsutrustning, maskiner, IT-system och mycket annat har en väsentligt högre prioritet än investeringar i varumärket – garantin för den framtida affären.

Finns det då inget positivt att notera i utvecklingen? Jodå, en hel del. Det första är det nya internationella regelverk som också påverkar svenska förhållanden och som inte bara ger möjlighet till utan även kräver att varumärket ska värderas vid en företagsförsäljning/ett företagsköp. Äntligen blir det i varje affär svart på vitt hur företaget har hanterat varumärkesfrågorna som helhet. Äntligen blir det fastställt, att investeringar i varumärket är just investeringar, inte kostnader. Detta regelverk har än så länge fått väldigt lite uppmärksamhet, men vi kan vara klara över att mer och mer fokus kommer att riktas mot just varumärkesfrågorna. Positivt är också, kopplat till detta, att t.ex. Ericsson nyligen tillsatt en CBO, en Chief Brand Officer, som ska hålla samman de övergripande varumärkesfrågorna. Det är inte helt ovanligt, speciellt i storföretag, att verksamheten i sina olika delområden har lite av silo-karaktär. Så nu gäller det inte att bara ha rivit pyramiderna utan att nu också demontera alla silos. För att sköta varumärket på bästa sätt krävs mycket koordinering och ett helhetstänk i strategierna. Webbens oerhörda möjligheter måste helt integreras i tänket. Även här finns de företag som fortsatt har internetfrågorna inlåsta i en enskild silo. Hög tid att förändra det!

Det är alltså dags att på allvar arbeta med varumärkesorienterade strategier. Ingen ny tanke, men viktigare än någonsin. Att definiera företagets kundlöfte, positionering och värden. Därefter låta beslutsfattandet styras av detta. Allt som stärker varumärket är rätt och möjligt. Allt som leder i annan riktning försvagar och är därmed förbjudet.

Sverige har i ett internationellt perspektiv oerhört hög nivå på sin marknadskommunikationskompetens. Svenska byråer och svensk kommunikationsbransch skördar allt större internationella framgångar och glädjande nog har nu även den svenska regeringen uppmärksammat förhållandet. ”Kommunikationsministern” Per Schlingmann har visat särskilt stort intresse för dessa frågor. Säkert med god insikt i sambandet mellan starka kommunikationsinsatser – starka varumärken – framgångsrika företag och en samhällelig välfärd. Det kan låta högtravande, men så är det. Den svenska välfärden är helt beroende av ett näringsliv i utveckling och tillväxt. Ett näringsliv som har både nationella och internationella framgångar. Och här är marknadskommunikations- och varumärkesfrågorna i epicentrum. Därför är det av extraordinärt stor betydelse att alla svenska företagsledare visar extra uppmärksamhet för dessa frågor. Det för att stärka utvecklingen. Alternativet är inte ett stillastående utan en tillbakagång. Förutsättningarna för att få dessa insatser att snabbt bära frukt är i nuläget stora. I en förändrad marknadsbild förändras också förutsättningarna. Så utnyttja tiden nu när solen lyser på näringslivet och vindarna blåser åt rätt håll. Det kommer att ha en avgörande betydelse i en framtid.