Mad Women i Mexico!

Den 4 och 5 juni föreläser vår egna Mad Woman, Christina Knight i Mexico City inbjuden av Svenska Ambassaden och Svenska Handelskammaren, som arbetar med ett tre-årigt jämställdhetsprojekt i Mexico. Christina kommer att tala till näringslivet och till reklamstudenter och byråer under två olika event för och dela med sig av sina tankar och sin research i boken “Mad Women – A Herstory of Advertising”.

– Det ska bli oerhört intressant att möta både företag och reklambransch i en kultur som är så olik vår egen, för att lära mer om vilka utmaningar de upplever att de står inför, såväl som dela med oss av hur vi arbetar och resonerar kring jämställdhet och gender i kommunikationsbranschen.

El techo de cristal, 4 juni
Roles en la comunicación, 5 juni