ICORIA- The changing roles of advertising

Jag älskar att se teorier omsatta i praktiska kommunikationslösningar. Min förhoppning är att den här boken ska inspirera
till just sådana. Att den ska ge dig och andra nya insikter och idéer att pröva i nya sammanhang. Oddsen är goda. Boken
för nämligen samman marknadsföringsforskning i världsklass med de skarpa hjärnorna och praktiska erfarenheterna hos
några av landets bästa planners.

De texter som ingår boken kommer från ICORIA 2012, en vetenskaplig konferens om marknadskommunikation, som
arrangeras av Centrum för konsumentmarknadsföring (CCM) vid Handelshögskolan i juni 2012. Precis som den svenska
kommunikationsbranschen ligger svensk forskning på området i framkant. CCM rankas som etta i Europa sett till vetenskapliga
publikationer inom marknadskommunikation. Vår forskning används som kurslitteratur på utbildningar vid framstående
universitet i Europa, USA och Asien. Vi är också ansvariga för spjutspetsutbildningarna MCXL och Handelshögskolans
kandidatprogram i Retail Management.

Jag är glad och stolt över denna skrift som tillkommit genom ett samarbete mellan CCM och Komms utbildningskommitté.
CCMs ambition har alltid varit ett nära samarbete mellan akademi och praktik. Denna bok utgör en ny möjlighet för oss att
förverkliga vår ambition.

Jag vill nu ta tillfället i akt och tacka. Först och främst Jessica Bjurström och Petronella Panérus som förverkligat denna idé.
Ett stort tack även till de planners som bidragit med sin tid och erfarenhet genom att skriva förorden till forskarnas texter.
Och naturligtvis till forskarna själva. Slutligen vill jag också tacka Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser vars generösa
stöd möjliggjort CCM:s värdskap för ICORIA.

Stockholm, juni 2012

Sara

Sara Rosengren, docent
Centrum för konsumentmarkandsföring, Handelshögskolan i Stockholm
Conference Chair ICORIA 2012

Den 29-30 juni anordnades ICORIA 2012, en internationell forskarkonferens om marknadskommunikation på Handelshögskolan i Stockholm.  Ett 100-tal framstående forskare och branschmänniskor samlades för att diskutera ”The Changing Roles of  Advertising”. I samband med konferensen utgavs boken med samma namn. Ett samarbete mellan Komms utbildningskommitte och Handelshögskolan i Stockholm. Boken består utav en samling forskarrapporter där ett urval av planners från Komms medlemsbyråer skriver förord.

Beställ boken ICORIA- The changing roles of advertising här OBS! Beställningar fr o m 5/7 levereras efter sommaren.

Se bilder från konferensen här