ICC får observatörsstatus i FN:s generalförsamling

För första gången i FN:s 71-åriga historia får näringslivet ta formell plats i FN:s generalförsamling. Detta genom antagandet av en resolution som beviljar världens största näringslivsorganisation, Internationella Handelskammaren (ICC), observatörsstatus. Det meddelade ICC Sverige igår i ett pressmeddelande:

Det är ett historiskt beslut och ett tydligt erkännande av näringslivets viktiga bidrag till och roll i arbetet för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter samt ekonomisk, social och hållbar utveckling. Beslutet utgör också en viktig symbol för det ökande samarbete mellan FN och näringslivet i globala styrningsfrågor och framförallt för främjandet och implementeringen av FN:s Agenda 2030

Ta del av pressmeddelandet i sin helhet här

KOMM är medlemmar i ICC och även delaktiga i föreningens marknadsföringskommitté genom förbundsjurist Christina Nylander. ICC är Näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher.