And counting.

Jag vet hur det ser ut. Ändå kan jag inte låta bli att slås ned när siffrorna iskallt sköljer över mig där jag sitter, omgiven av spelutvecklare och journalister, professorer och regissörer, kulturministrar och chefredaktörer. Efter 40 års jämställdhetsarbete i Norden, är 80% av de anlitade experterna som uttalar sig i medierna fortfarande män. En genomlysning av en helt vanlig DN en helt vanlig dag visar att 7 av 10 artiklar handlar om män. På film spelas 6 av 10 huvudroller av män, med all sannolikhet regisserade av män. I en av de snabbast växande branscherna, spelindustrin, är 85% av spelutvecklarna män. Inom såväl reklambranschen som i nyhetsrummet råder glädjande nog balans på ytan, men ännu dominerar män toppskiktet, i ledningsgrupperna och inom vissa yrkeskategorier.

Nu gick inte konferensen ”Nordic Gender & Media Forum” i Bergen ut på att prata statistik. Syftet med hela tillställningen är att komma vidare i jämställdhetsarbetet genom konkreta förslag, erfarenhetsutbyten, goda exempel och inspiration. Och det är därför jag själv i rollen som ordförande i HR2020-kommittén medverkar. Arrangören Nordicom (Nordic Information Center for Media and Communication Research) har nämligen uppmärksammat branschorganisationens arbete för en bransch i balans 2020, och har bjudit in KOMM för att vi ska berätta om arbetet med bland annat stadgeändringen, MadWomen och Framtidsstipendiet.

Många diskussioner under dagen handlade om jämställdhet som en demokratisk fråga, att göra alla röster hörda. Om arbetet med att få kvinnor att vilja uttala sig i medierna och våga ta rollen som ledare. Goda exempel lyftes fram. Som Rättviseförmedlingens lista på kvinnliga experter inom olika områden. Som Sara Lindquists insats för att lyfta fram en minoritet inom minoriteten, Queering Sapmi (samiska berättelser bortanför normen). Som organisationen Allt Är Möjligt och deras arbete mot diskriminering, fördomar och för att synliggöra stereotyperna inom reklam och medier. Som pilotprojektet i Helsingfors där alla fakta i en jobbansökan som kan härröras till kön, ålder och härkomst tas bort för att kunna fokusera på kompetens framför något annat. Eller som GoKväll-redaktionen där man satt i system att varje dag räkna antalet män och kvinnor i teamet och notera resultatet på en tavla inför morgondagens arbete.

Från att inledningsvis ha blivit nedtryckt i skoskaften, kunde jag lämna konferensen med en förhoppning om att det blir bättre. Inspirerad av att visa på alternativen, lyfta fram både kvinnliga och manliga förebilder, arbeta långsiktigt, nätverka över alla gränser, våga förändra mönster och, framför allt, fortsätta räkna och synliggöra resultaten.

Christina Gillberg, ordförande HR2020-kommittén

HR2020-kommittén har mångfald i fokus år 2014. Trots det avstannar inte arbetet med att belysa genusfrågorna i vår bransch. Vi utbyter erfarenheter, samlar på oss och sprider goda exempel, verkar över landsgränserna och samarbetar med olika organisationer för att få en bransch i balans 2020. Som i det här exemplet med Nordicom, en institution inom Nordiska Ministerrådet, och Nordic Gender & Media Forum.

Kari Birkeland var moderator under hela dagen och inledde debatten. Hon var en av pionjärerna inom NOK TV2, nyhetsankare inom TV2 i åtta år, samt värd och reporter för Lørdagsmagasinet (“Saturday Review”), numera producent på Meyer Film.

I paneldebatten deltog Suzanne Moll, tidigare chefsredaktör på Radio24syv, Berlingske Tidene, programdirektör på TV2 radio och numera internationell mediarådgivare i bland andra Libyen, Kirgistan, Botsvana och Zambia, Sara Eriksson, chefsredaktör för finska magasinet Astra, Anna-Klara Bratt, chefsredaktör för Feministiskt Perspektiv, Johanna Koljonen, finlands-svensk radio- och tv-värd, kritiker, skribent och bloggare. Kari øritsland, strategisk rådgivare på Brandity, Kerstin Brunnberg, journalist och tidigare vd för Sveriges Radio.