Sommarstängt 6 – 31 juli

Förbundet håller sommarstängt 6 – 31 juli. Under perioden 13 – 31 juli går det dock bra att mejla förbundsjurist Christina Nylander på christina@komm.se, som hjälper medlemsföretag, men i mer begränsad omfattning och med längre svarstid än normalt. Vid mer brådskande behov av juridisk rådgivning hänvisas till Advokatfirman MarLaw, som kan vara behjälpliga mot arvode.