Vårens VARU kurser – 12/3 och 28/5

Då lagarna förändras med tiden är det också ett krav från Sveriges Kommunikationsbyråer att ARU-kompetensen uppdateras och kompletteras vart fjärde år, med den så kallade VARU – Vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare. VARU-kursen erbjuds direkt av Sveriges Kommunikationsbyråer. Välkommen på någon av vårens VARU-kurser som hålls den 12/3 eller 28/5. Läs mer och anmäl dig här.