Webinar: What agencies need to know ahead of the Regulatory Big Bang

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Som en del av KOMMs medlemskap i EACA (European Association of Communication Agencies) har vi nu möjlighet att bjuda in alla medlemmar i KOMM till EACA Chat.

Webinaret görs i samarbete med Europeiska Kommissionen som representeras av Małgorzata Gołębiewska (Team Leader Environmental Footprint) och Eva Funcken (Environmental Footprint), båda på Generaldirektoratet för miljö. Webinaret kommer belysa det kommande ramverket för miljöpåståenden och Green Claims direktivet. Hur kommer miljöpåståenden behöva hanteras i framtiden och vilka utmaningar står byråerna inför.

När: 31 maj
Tid: 15.00 – 16.00
Var: Digitalt


PS. Passa på att läsa “Green Claims direktivet – en sammanfattning av förbundsjurist Christina Nylander” (enbart för medlemmar på inloggade medlemssidorna)