SÅ UNDVIKER DU ATT DIN ANNONSERING FINANSIERAR PIRATVERKSAMHET

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

KOMM vill tipsa om följande seminarium arrangerat av Sveriges Annonsörer och PRV:

Illegala streamingtjänster utgör ett stort problem för många upphovspersoner och rättighetshavare. Senaste årens domstolsavgöranden både i Sverige och utomlands visar att en betydande del av finansieringen av dessa sajter kommer från annonsintäkter.

Inte sällan handlar det om annonsering där avsändaren varken har avsett eller ens haft kännedom om att annonsinvesteringen går till piratverksamhet.

Under det här seminariet som arrangeras av PRV (Patent- och registreringsverket) och Sveriges Annonsörer får du mer information om annonsintäkternas betydelse för piratverksamheten, hur ofrivillig annonsering uppstår och om det kan undvikas.

Datum: 13 februari
Tid: 8.00-9.30
Plats: PRV, Eventsalen, Valhallavägen 136, Stockholm

Till anmälan via Sveriges Annonsörer