Rekommendationen om användandet av cookies

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Komm bjuder in dig till en genomgång av ”Rekommendationen om användandet av cookies” för online-marknaden.

30 augusti kl 13.30 – 15.00

Under våren 2011 tog IAB Sverige tillsammans med ett flertal organisationer, b la Sveriges Kommunikationsbyråer och onlineföretag initiativet till en självreglering från internetbranschens sida om användning av cookies.
Ett initiativ med anledning av cookieregleringen som senare trädde i kraft 1 juli.
Självregleringen är i formen av en Rekommendation om cookieanvändning.
Syftet med Rekommendation är att ge uttryck för god sed på marknaden vid användning av cookies.

Känner du dig osäker på vad den nya lagen från 1 juli. Vad har du för nytta av Rekommendationen?

Vid detta seminarie ges möjligt att få en genomgång av betydelsen av Rekommendationen av projektledaren advokat Henrik Nilsson.
Detta är ett tillfälle att även ställa frågor till projektledaren och andra som har deltagit i utformningen av Rekommendationen.

Här hittar du ”Rekommendationen om användandet av cookies” och en Vägledning som publicerades 4 juli på IAB Sveriges hemsida.

Vi kommer även beröra OBA-projektet. OBA är det Europeiska ramverket för självreglering av ”Intressestyrd annonsering”.
Det har arbetats fram under ledning av IAB Europe tillsammans med aktörer i Europa i ett nära samarbete med EU-kommissionen.

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar.

Anmäl dig till kommer@iabsverige.se senast den 26 augusti.

Datum: 30 augusti
Tid: 13:30-15.00
Plats: Carats ljusgård på Åsögatan 108, plan 8
Vi bjuder på kaffe och kaka!

Välkommen!