Musik ❤ Film: Att använda musik i film, tv & reklam

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Musikförläggarna bjuder in KOMMs medlemmar till att delta på webinaret Musik Film: Att använda musik i film, tv & reklam;

Välkomna till ett seminarium om att använda musik i film, tv och reklam. Oavsett om du är yrkesverksam inom någon av branscherna, studerar något av ämnena eller bara vill veta mer är det här ett utbildande och inspirerande samtal du inte vill missa!

Eventet sker digitalt via Zoom, är kostnadsfritt och du anmäler dig här!

Musik i film, tv och reklam är ett område där två kreativa branscher möts och där goda samarbeten är viktiga. Vi vill därför belysa de olika områden av musik som används i film – score, produktionsmusik, licensiering av pre-existerande musik – samt de olika rollerna som möts i ett ”musik till rörlig bild”-projekt, exempelvis filmproducent, regissör, klippare, kompositör, music supervisor, förlag, produktionsmusikbolag osv. Vilka förutsättningar behövs för de bästa samarbetena?

MEDVERKANDE
• Patrik Andersson, producent & head of development på B-Reel Films
• Rebekka Karijord, filmkompositör
• Jonas Björkbacka, co-director of sync på Sony Music Publishing
• Sanna Hähnel, music supervisor på Universal Production Music

Moderator: Jonas Pedersen Hardebrant
Jonas har en bakgrund inom film, just nu distributions- och utvecklingsansvarig på DocLounge

AGENDA
Våra medverkande inleder med att beskriva om hur de arbetar med musik i film/tv/reklam och tar upp exempel på goda samarbeten men också utmaningar. Vi tar med oss deras insikter in i det efterföljande panelsamtalet där du som deltagare också kommer få möjlighet att ställa dina frågor.

Mellan 15.30 och 16.00 fortsätter vi diskutera i mindre grupper (break-out rooms) för de som önskar fortsätta samtalet.

OM PROJEKTET
Musik ❤ Film är ett långsiktigt projekt i syfte att skapa fler möten, samtal och möjligheter till kunskapsutbyte mellan musikbranschen och film/TV/reklam-branschen.

ARRANGÖRER
Föreningen Svenska Tonsättare
FST organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området bl.a. genom att främja, bevaka och arbeta för upphovsrätten, verka för musikalisk mångfald och ett jämställt musikliv.

Musikförläggarna
Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor, arbetar för musikförlagens och musikskaparnas rättigheter samt för en mer jämlik musikbransch. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter.