MarLaw: Kommunikation i sociala medier – vad innebär Schrems II i praktiken?

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

MarLaw advokatbyrå bjuder in KOMMs medlemmar att delta på webinaret: Kommunikation i sociala medier – vad innebär Schrems II i
praktiken?


EU-domstolen kom i somras med en dom som underkände kommissionens beslut om att det finns adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till USA ”Privacy Shield” (dom den 16 juli 2020 i mål C-311/18). Det innebär att det inte längre finns någon giltig generell överenskommelse att luta sig mot vid överföring av personuppgifter mellan EU och USA och därmed är det inte heller lagligt att överföra personuppgifter dit om överföringen inte kan stödjas på någon annan grund i dataskyddsförordningen (GDPR).

Under seminariet går vi igenom bakgrunden till domen och huvuddragen i domstolens slutsatser. Domen analyseras nu på båda sidor Atlanten men det finns åtgärder som kan vidtas redan nu. Vi går igenom vilket ansvar din verksamhet har vid överföring av personuppgifter samt vad ni kan göra i praktiken i dagsläget.

Vissa åtgärder kan du vidta redan nu. Vi går bland annat igenom:

• Ta kontroll över er personuppgiftsbehandling och kartlägg! I vilka delar av er verksamhet använder ni externa tjänster för personuppgiftsbehandling där det kan innebära en överföring av personuppgifter till USA
• En konsekvensbedömning bör genomföras – vad innebär detta?
• Konstatera vilken laglig grund ni lutar er emot för överföringen
• Håll ert register över behandlingen uppdaterat
• Är det skillnad för molntjänster och för andra tredjepartsverktyg

Om det finns risk för tillgång från eller överföring till tredjeland exempelvis USA gäller särskilt:
• Ta ställning till lagligheten
• Lutar sig överföringen på Privacy Shield? Vad kan vi idag göra istället?
• Hur tillser vi att vi skyddar enskildas personliga integritet i enlighet med domen?
• Finns andra rättsliga grunder som kan vara tillämpliga?
• Behöver vi uppdatera modellavtal och andra avtal, samtycken, biträdesavtal, underbiträdesavtal?
• Är något undantag i artikel 49 tillämpligt?
• Hur dokumenterar vi våra beslut och ställningstaganden

Dessa och andra aspekter med anledning av domen kommer att behandlas med utgångspunkt i hur rättsläget ser ut idag.

Datum: Tisdag 27 oktober 2020
Tid: 09.00-10.00
Plats: Online
Pris: Webbinariet är kostnadsfritt

Mer om föreläsarna:
Katarina Ladenfors, Advokat/Partner på Advokatfirman MarLaw:
Katarina är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Katarina är även ordförande i IAB:s specialistgrupp Task force Legal & Policy. Flitigt anlitad som föreläsare av Universitet, högskolor, organisationer och företag.

Jonas Holm, Senior associate på Advokatfirman MarLaw:
Jonas är specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete och kollektiv rättighetsförvaltning i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen, är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor.