Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden
-Vad gäller?

KOMM bjuder in till webinar, exklusivt för KOMMs medlemmar, tillsammans med MarLaw

Klimat och hållbarhet är högt prioriterade områden i samhället i stort, och därmed även för näringslivet. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling står högt på agendan och erbjuder ett tydligt ramverk för vad som skall uppnås under de kommande tio åren. Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål och för att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val och att ställa om till en mer hållbar livsstil.I takt med detta blir också alla marknadens aktörer mer benägna att använda argument avseende sitt miljöengagemang i sin marknadskommunikation för att visa på hur man på allvar tar sig an dessa utmaningar. Vad får man då påstå och vad krävs i form av bevisning för att få använda sådana påståenden? Hur undviker man greenwashing?

Under webinaret går vi igenom de legala förutsättningarna för att använda olika typer av hållbarhets- miljö- och klimatpåståenden – som är strängt reglerade – i olika typer av marknadskommunikation. Hur säkerställer man att kommunikationen överensstämmer med verkligheten? Vi tittar på exempel som fällts i domstol och av Reklamombudsmannens Opinionsnämnd.

Datum: Tisdag 2 februari
Tid: kl 9.00-10.10 (tid för frågor via chatten sker i slutet)

Läs mer och anmäl dig här!

Innehåll:
• Hållbarhet – ett affärskritiskt område
• Betydelsen av de Globala målen för näringslivet
• Det marknadsrättsliga regelverket kring hållbarhets- och miljöpåståenden
• Miljömärkning
• Tillsynsarbete
• Bevisfrågor

Medverkande:
Cecilia Torelm Tornberg, Advokat/Partner på Advokatfirman MarLaw
Alexander Jute, Advokat/Partner på Advokatfirman MarLaw
Sandra Runsten, Sustainable Business Strategist på The New Division
Christina Nylander, Förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer