Marknadsavdelningen ’23 (Digitalt)

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Marknadsavdelningens aktiviteter ökar och många jobbar väldigt mycket, men endast fyra procent av marknadscheferna upplever att de arbetar effektivt. Välkommen till ett webinar där Kapero kommer berätta mer om den färska rapporten Marknadsavdelningen 2023.

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget.

Här finns flera intressanta förbättringsområden visar Sveriges Annonsörer och Kaperos rapport MarknadsAvdelningen ´23 som har undersökt marknadsavdelningarnas roll och ansvar i företagen idag.

Undersökningen inkluderar både B2B och B2C bolag och de som deltagit i undersökningen är marknadschefer, VDar och säljchefer, samt projektledare från reklam- och mediebyråer.

Nu har du möjlighet att höra mer om hur marknadsavdelningens roll och ansvar ser ut idag och vad vi ser är viktiga förbättringsområden för framtidens marknadsavdelning.

Datum: 10 november 2023
Tid: kl 09:00-10:00
Plats: digitalt via Zoom, detta webinar är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer och komm.

Här kan du ladda ner rapporten


Anmäl dig här!