Lansering ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

God marknadsföringssed, vikten av självreglering men framförallt framgångsrik strategiskmarknadsföring är nyckelord när ICC lanserar de nya
reviderade reglerna för reklam ochmarknadskommunikation.

Regelverket uppmärksammar de nya tekniska förutsättningarna för att mer träffsäkert nå utriktat på internet och utgör även grund för en global
harmonisering avmarknadsföringsregler. En anpassning tillregelverket främjarmöjligheten att framgångsriktoch gränsöverskridande sprida marknadskommunikation.

ICC:s uppdaterade version av marknadsföringsreglerna innehåller bland annat regler ombeteendebaserad online annonsering (OBA),
restriktioner för marknadsföring till barn, krav på öppenhet kring digitalkommunikation och sociala medier samt riktlinjer för
ansvarsfull,miljö- och klimatvänlig marknadskommunikation.

Praktisk information Onsdag den 26 oktober 2011
Kl. 13.30 – 16.30
Registrering och kaffe från kl. 13.00. Efterföljande mingel.
Mannheimer Swartling Norrlandsgatan 21 Stockholm
Anmäl dig HÄR
Vid återbud senare än den 25 oktober, no-show 500 kr

För mer information: ICC Tel: +46 8 440 89 20

Välkommen till en spännande och lärorik eftermiddag!

Nyheter – Helen Waxberg och Henrik Nilsson
Advokat Helen Waxberg, Mannheimer Swartling, ordf. Svenska ICCs Marknadsföringskommitté och advokat Henrik Nilsson, Com Advokatbyrå
och ordförande IAB Sveriges Legal Task Force, klargör koden ochuppmärksammar nyheter.

En etisk kompass i marknadskommunikationen – Elisabeth Trotzig
Reklamombudsman, Elisabeth Trotzig, berättar om hur självreglering fungerar och ger ett stort antal exempel på hur RO och RON tillämpar
ICC:s regler i praktiken. Med både friadeoch fällda kampanjer, beskrivs vad man bör tänka på och undvika för att hålla en hög etisk nivå i sin
reklam och marknadskommunikation.

Utsikt med insikt – Peje Emilssson
Peje Emilsson, ordförande Stockholms Handelskammare, Kreab Gavin Anderson och Kunskapsskolan Education, ger en internationell utblick
från sitt arbete som ordförande 2008 – 2010 i ICC:s arbetsgrupp BARMA, Business Action for Responsible Marketing and Advertising.

Finding the lost customer – Halvard Kristiansen
Behavioral Targeting, en produkt för framtiden, hur ser framtiden ut för beteendebaseradannonsering i Sverige? Halvard Kristiansen,
Schibsted-BT med ansvar för OBA.

I transparensens tidevarv – Helena Westin
Nu syns och synas allt. Det har aldrig varit så enkelt att bli omtyckt, men heller aldrig gått fortare att bli dömd. Utdömd och bortglömd.
Helena Westin, Tre Kronor Media & Reklam, kommer att dela med sig av bådegoda och dåliga exempel på när den kommersiella
kommunikationen snubblat på sig själv.

Det här är ett unikt tillfälle att tillgodogöra sig kunskaper om den nya kommunikationsvärldens spelregler samt få ett exemplar
av det nya regelverket. Antalet platser är begränsat,välkommen med din anmälan!