Kursstart. Styrelseutbildning

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Förbundet har inlett ett samarbete med Michaël Berglund Board Value, ett bolag som erbjuder kvalificerade utbildningar för styrelseledamöter och styrelseordförande, och We Search (chefsrekrytering/executive coaching). Under hösten kommer fem kvinnor från medlemsbyråerna gå utbildningen i Professionellt styrelsearbete:

Pernilla Ljungbergh, byråchef, NY
Petronella Panerus, vd, Great Works
Sara Myrevik, byråchef, Prime
Sara Morge, vd, Friends Agenda
Christina Knight, cd, INGO

Mer info: http://mbbv.se/vara-styrelseutbildningar/professionellt-styrelsearbete/
Pressrelease: http://news.cision.com/se/sveriges-kommunikationsbyraer/r/komm-framjar-kvinnlig-styrelsekraft-till-naringslivet,c9591624